Undersøgelser & kortlægninger

Udfordringer i arbejdet med etniske minoritetsbørn i PPR-systemet

Projektets formål var at skaffe ny viden om psykiske problemer blandt børn og unge med anden etnisk baggrund, herunder indhente viden om etniske minoriteters repræsentation i PPR (Pædagogisk Psykologiske Rådgivninger), om visitation og diagnosticering, samt om typer af problemer og om behandlingserfaringer.

Resultaterne af kortlægningen dannede grundlag for udviklingen af konkrete tiltag målrettet det faglige arbejde i PPR og samarbejdet mellem aktørerne på området – herunder PPR, lærere, forældre og sociale myndigheder. Formålet med tiltagene var at udvikle redskaber og samarbejdsrelationer til forbedring af tidlig diagnosticering og behandling.

Projektets sidste fase var en af implementering af de nye redskaber og samarbejdsrelationer samt afholdelse af efteruddannelsesforløb og samarbejdsseminarer.

Projektet blev udført i samarbejde med Aarhus og Københavns Kommune.

 

Temaer:
Børn og unge
Sundhed og trivsel
Uddannelse og skole
Integration og etniske minoriteter
Forebyggelse af kriminalitet, vold og ekstremisme

Projektperiode: 2009- 2012
Opdragsgiver: Sundhedsstyrelsen
Samarbejdspartnere: Københavns kommune, Aarhus kommune

Rapport
Udfordringer i arbejdet med etniske minoritetsbørn i PPR-systemet