Evalueringer

Søstre mod vold og kontrol

Projektet Søstre mod vold og kontrol har til formål at bekæmpe negativ social kontrol og vold mod kvinder. Indsatsen går ud på at uddanne kvinder, der som frivillige søstre rækker ud til udsatte piger og kvinder, giver dem oplysning, inspiration og støtte samt viser vej til de muligheder for hjælp, der findes, hvis man er udsat for negativ social kontrol og vold.

Konceptet testes som pilotprojekt i Odense i perioden 2020-2023, hvor der indhentes erfaringer, der potentielt kan udbredes til andre kommuner i Danmark.

Indsatsen har to primære målgrupper. Kvinder, der ønsker at gøre en forskel for andre som frivillige søstre samt piger og kvinder, der udsættes for negativ social kontrol og vold.

I 2022 og 2023 gennemfører Als Research en ekstern evaluering af indsatsen. Evalueringen baseres på en kombination af kvalitative interview, deltagerobservationer og spørgeskemaer, samt analyser af de dokumentationsdata, som Søstre mod vold og kontrol selv indsamler. Formålet er dels at vurdere om indsatsen når sine målsætninger i relation til de deltagende kvinder, samt at belyse oplevede virkninger og effekt i relation til begge indsatsens primære målgrupper. Endelig vil evalueringen også bidrage til at belyse styrker og svagheder ved konceptet, herunder samarbejdsflader til kommunen og til andre relevante aktører.

 

Temaer:
Ligestilling, køn og seksualitet
Integration og etniske minoriteter
Social kontrol og æresrelaterede konflikter

Projektperiode: 2022 - 2023
Opdragsgiver: Søstre mod vold og kontrol


Evalueringsrapport
Søstre mod vold og kontrol