Evalueringer

Hack Your Future Job-Hub

HackYourFuture er en non-profit forening og et inkluderende lærings-fællesskab af it-professionelle, der tilbyder gratis undervisningsforløb i IT-kompetencer for flygtninge, asylansøgere og andre udlændinge i en udsat position. Gennem et 8 måneders opkvalificeringsforløb styrkes deltagernes faglige kompetencer, så de målrettes behovet for arbejdskraft i de danske IT-virksomheder. Med projektet Job-Hub tilbyder HackYourFuture nu et yderligere 6 måneders forløb, der skal sikre mere systematik i jobsøgningsprocessen.

Job-Hub retter sig mod at hjælpe talentfulde udlændinge fra ledighed til beskæftigelse eller fra usikre ufaglærte jobs til fremtidssikrede it-jobs. Der er tale om et systematiseret jobsøgningsforløb, der inkluderer aktiviteter såsom karrievejledning, match-making med IT-virksomheder, masterclasses og interviewtræning.

I perioden 2022-2024 står Als Research for at gennemføre en evaluering af projektet, som både har fokus på effekt, virkning og proces. Effektevalueringen har til formål at belyse, om indsatsen sikrer flere flygtninge, asylansøgere og udlændinge betalt beskæftigelse i den danske it-branche.  Virkningsevalueringen fokuserer på at afdække og kvalificere virkningen af de forskellige aktiviteter og metoder i Job-Hub. Formålet er, at undersøge hvad der virker, for hvilke deltagere, i forhold til at opnå de forandringsteoretiske mål om at forbedre de lediges soft-skills og at få flere it-ledige i betalte it-jobs. Evalueringen belyser desuden deltagernes og de frivillige underviseres oplevelser, projektholders organisatoriske erfaringer, samt virksomhedernes oplevelse og udbytte af samarbejdet.

Projektet er støttet af Velux Fonden.

Temaer:
Beskæftigelse og økonomi
Integration og etniske minoriteter

Projektperiode: 2022 - 2024
Opdragsgiver: HackYourFuture


Hack Your Future Job-Hub