Evalueringer

Bro til fællesskaber

”Bro til fællesskaber” er et projekt hos Frivilligcenter SR-Bistand, hvor frivillige uddannes til at bygge bro mellem udsatte borgere og frivillige sociale tilbud. Den frivillige skal støtte udsatte borgere med at finde samt oprette kontakt til relevante sociale tilbud med udgangspunkt i borgerens konkrete situation.

Frem til 2026 evaluerer Als Research projektet. Evalueringen har til formål at undersøge projektets succes og målopnåelse samt forandringspotentialet på borgerniveau og indeholder både kvalitative og kvantitative elementer.

Temaer:
Sundhed og trivsel
Beskæftigelse og økonomi

Projektperiode: 2023-2026
Opdragsgiver: Frivilligcenter SR-Bistand


Bro til fællesskaber