Evalueringer

Frivillig i fællesskab

Frivillig i fællesskab er et 4-årigt projekt, som har til formål at få flere unge med handicap til at bevæge sig ud af ensomhed og ind i frivillige fællesskaber. Projektet løber fra efteråret 2022 til efteråret 2026 og gennemføres af Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby og Sammenslutningen af Unge med Handicap (SUMH) med støtte fra A. P. Møller Fonden og med Als Research tilknyttet som ekstern evaluator.

Projektet vil etablere 10 lokalt forankrede indsatser, hvor frivilligcentre i forskellige dele af landet klædes på til at bygge bro mellem specialpædagogiske tilbud og foreninger, med udgangspunkt i de unges egne behov og ønsker for fleksibelt frivilligt arbejde.

Evalueringen af projektet vil primært fokusere på at afdække de virksomme mekanismer og den oplevede effekt af projektet gennem en kombination af kvalitative interview og deltagerobservationer, samt en før-efter-måling med fokus på at afdække udviklingen i relation til trivsel og livstilfredshed blandt de unge med handicap, som deltager mindst 5 gange i et frivilligt fællesskab og opnår frivilligbevis.

Temaer:
Børn og unge
Sundhed og trivsel

Projektperiode: 2022 - 2026
Opdragsgiver: Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby og Sammenslutningen af Unge med Handicap


Frivillig i fællesskab