Evalueringer

Plads til alle

I Red Barnets brobygningsindsats Plads til Alle tilbydes børn og familier i udsatte positioner støtte på vejen til deltagelse i foreningslivet ved hjælp af frivillige følgevenner. Plads til Alle matcher børn og unge i udsatte positioner med en frivillig fra Red Barnet, som hjælper barnet til at blive en fast del af en fritidsaktivitet og dermed et stærkt fællesskab.

De frivillige følgevenner i Plads til Alle støtter (i en begrænset periode) både barnet og forældrene på vejen til et aktivt fritidsliv, indtil barnet er fastholdt i en fritidsaktivitet, og forældrene selv er i stand til at bakke op om barnets deltagelse i en fritidsaktivitet. Et følgeforløb løber oftest over 3-4 måneder, men kan variere alt efter det enkelte barn og families behov.

Als Research står i perioden 2022-2024 for at gennemføre en evaluering af Plads til Alle. Evalueringen skal belyse, hvordan Plads til Alle virker i forhold til at styrke børn og unge i udsatte positioner, herunder hvorvidt de forandringsteoretiske mål om bl.a. øget trivsel og fastholdelse i fritidsaktiviteter er opnået. Heri ligger, at evalueringen skal forholde sig til og identificere de mekanismer i selve indsatsen, og i de kommunale partnerskaber, der fremmer fastholdelsen og de positive forandringer for målgruppen. Det centrale fokus for evalueringen er at få afdækket og kvalificeret kerneindsatsen i Plads til Alle samt de metoder, som udvikles og afprøves i projektperioden, og derved skabe et solidt fundament for et fremtidigt forankringsarbejde.

Temaer:
Børn og unge
Sundhed og trivsel

Projektperiode: 2022 - 2024
Opdragsgiver: Red Barnet


Plads til alle