Evalueringer

RED Rådgivnings samtaleforløb

RED Rådgivning er et landsdækkende tilbud under RED Center mod æresrelaterede konflikter, som yder professionel rådgivning til unge, forældre og fagpersoner, der enten oplever eller arbejder med æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

I samarbejde med RED Rådgivning står Als Research i efteråret 2023 for at udvikle og implementere et redskab til effektmåling og kvalitetsudvikling af RED Rådgivnings længerevarende samtaleforløb for unge. Redskabet indeholder dels en række validerede spørgsmål, som gør det muligt at måle de unges udvikling i relation til trivsel og livstilfredshed, samt en række spørgsmål, som indhenter viden om de unges vurdering af samtaleforløbet og af rådgiveren.

 

 

Temaer:
Børn og unge
Ligestilling, køn og seksualitet
Integration og etniske minoriteter
Social kontrol og æresrelaterede konflikter

Projektperiode: 2023
Opdragsgiver: RED Center mod æresrelaterede konflikter (RED Rådgivning)


RED Rådgivnings samtaleforløb