Undersøgelser & kortlægninger

Områdebaseret forebyggelse af social kontrol

Københavns Kommune har igennem en mangeårig indsats oparbejdet erfaring med forebyggelse af negativ social kontrol på forskellige niveauer. Der findes imidlertid meget begrænset viden om virksomme metoder til at adressere det kollektive element af udøvelsen af negativ social kontrol og erfaringer med forebyggende indsatser på området i udsatte boligområder.

På denne baggrund gennemfører Als Research i foråret 2023 en kortlægning, hvis resultater skal danne afsæt for en områdebaseret indsats om forebyggelse af negativ social kontrol i Københavns Kommune i 2024 og frem. Formålet med kortlægningen er at indsamle viden om, hvordan kommunens indsats på gruppeniveau i forhold til at nå voksne (herunder forældre) kan styrkes. Konkret skal kortlægningen komme med anvisninger til metoder og tilgange til at styrke dialogen med og inddragelsen af civilsamfund og nærmiljø tæt på forældre og voksne i udsatte boligområder – med fokus på adressering af det kollektive element i udøvelsen af negativ social kontrol.

Temaer:
Ligestilling, køn og seksualitet
Integration og etniske minoriteter
Social kontrol og æresrelaterede konflikter

Projektperiode: 2023
Opdragsgiver: Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen


Områdebaseret forebyggelse af social kontrol