Undervisning & rådgivning

Seminar om social kontrol, radikalisering og ekstremisme

Als Research udviklede og gennemførte 4 lukkede heldagsseminarer om social kontrol, radikalisering og ekstremisme med relevans for tilsynet med de frie grundskoler i Danmark for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Seminarerne blev målrettet den faggruppe i styrelsen, der fører tilsyn med de frie grundskoler, og blev afholdt i november 2018 og januar 2019.

Temaer:
Uddannelse og skole
Ligestilling, køn og seksualitet
Integration og etniske minoriteter
Forebyggelse af kriminalitet, vold og ekstremisme
Social kontrol og æresrelaterede konflikter

Projektperiode: 2018 - 2019
Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Undervisningsministeriet


Seminar om social kontrol, radikalisering og ekstremisme