Uddannelse og skole

I Als Research har vi stor erfaring inden for uddannelses- og undervisningsområdet.

Vi har arbejdet med en stor portefølje af opgaver i regi af særligt folkeskole og ungdomsuddannelser, og vi har beskæftiget os med alt fra lektiecaféer, makkerlæsning og ordblindevenlig didaktik til seksualundervisning, mobning og økonomisk mistrivsel.

Vi har stor erfaring med særligt kampagne og kommunikationsarbejde på uddannelses- og undervisningsområdet og har bl.a. stået bag afprøvningen af Socialstyrelsens indsats Klub Penalhus, som havde til formål at forbedre det faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolens 1.-7.klasse. Vi har derudover lavet kommunikations- og kampagnearbejde til Dansk Flygningehjælps Klub Kickstart og Socialstyrelsens inspirationsmateriale En Hel Familie, som havde til formål at inspirere danske kommuner til at styrke indsatsen for familier og børn med funktionsnedsættelse.

Vores netværk inden for uddannelses- og undervisningsområdet inkluderer bl.a. samarbejder med Undervisningsministeriet, Københavns Kommune, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Red Barnet, Mary Fonden og Sammenslutningen af Unge med Handicap.

Uddannelse og skole