Publikationer

Der er brug for helhedsorienterede løsninger

Rapport - 2023

Kortlægning af viden og erfaringer med relevans for en områdebaseret indsats til forebyggelse af negativ social kontrol.

Download

Guide til aktørmapping

Guide - 2023

Bilag til rapporten: "Der er brug for helhedsorienterede løsninger". Viden og erfaringer med relevans for en områdebaseret indsats til forebyggelse af negativ social kontrol.

Download

Akademikerkampagnen

Notat - 2023

Evaluering af Akademikerkampagnens trainee-ordning, som har til formål at hjælpe ledige nyuddannede i at oversætte faglige kompetencer til konkrete arbejdsopgaver og herigennem styrke deres konkrete jobmuligheder via virksomhedsmatch. Evalueringen havde specifikt fokus på kurset "Skab værdi i små og mellemstore virksomheder"

Download

Nærdruknehændelser i Danmark

Rapport - 2023

Undersøgelse af 269 selvindberettede nærdruknehændelser. De fleste drukneulykker kan forebygges, men det kræver, at vi ved, hvorfor
ulykkerne sker, og hvad der gør, at de ikke udvikler sig fatalt. Rapporten bidrager med viden om nærdrukneuheld i bynære havne, kanaler, åer og søer.

Download

Adfærd og demografi i rekreative byrum nær havne

Rapport - 2023

Observationsstudie af adfærd og demografi i de rekreative byrum nær Aalborg, Aarhus og Københavns havn. Rapporten belyser, hvordan adfærd, indretning og tilgængeligt redningsudstyr påvirker risikoen for drukneulykker i de rekreative havneområder.

Download

Et modtryk indefra

Evalueringsrapport - 2023

Evaluering af projektet 'Søstre mod vold og kontrol', som har til formål at bekæmpe negativ social kontrol og vold mod kvinder.

Download

Forsøgsordningen på Smedetoften

Rapport - 2023

Evaluering af "Forsøgsordningen på Smedetoften" - et nyt klubkoncept med fokus på at fremme positive og konstruktive fællesskaber mellem unge, frivillige og lokalområdet i Københavns Kommunes nordvestkvarter.

Download

Ungdomsringen - medlemsundersøgelse

Rapport - 2022

Undersøgelse foretaget blandt Ungdomsringens medlemsklubber. Undersøgelsen belyser medlemmernes brug og opfattelse af Ungdomsringen, samt deres ønsker til Ungdomsringens fremadrettede arbejde.

Download

Nydanske LGBT+personers levevilkår og støttebehov

Rapport - 2022

Kortlægning af levevilkår og støttebehov blandt nydanske LGBT+personer. For Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Download

Baggrundstabeller

Bilag - 2022

Bilag til rapporten: Nydanske LGBT+personers levevilkår og støttebehov.

Download

Venner viser vej 2019-2022

Evalueringsrapport - 2022

Evaluering af Venner Viser Vej 2019-2022 - et partnerskab mellem Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp, der matcher flygtninge med frivillige venner og venskabsfamilier.

Download

Venner viser vej 2019-2022

Light-publikation - 2022

Udvalgte resultater fra den eksterne evaluering af Venner Viser Vej 2019-2022 - med særligt fokus på flygtningenes udbytte.

Download

Helskoleprogrammet Skolestyrken

Evalueringsrapport - 2022

Evaluering af helskoleprogrammet "Skolestyrken". Helskoleprogrammet har til formål at reducere mobning og give børn en skolehverdag kendetegnet ved trygge fællesskaber, trivsel og ligeværd. Bag Skolestyrken står Alliancen mod mobning , der består af Mary Fonden, Red Barnet og Børns Vilkår.

Download

Sunde fællesskaber

Evalueringsnotat - 2022

Evaluering af Diversity Works’ indsats "Sunde Fællesskaber – reduktion af social ulighed i sundhed gennem partnerskabsprojekter med etniske minoritetsforeninger".

Download