Publikationer

Mind Your Own Business

Evaluering - 2024

Effektevaluering af Mind Your Own Business baseret på registerdata på drenge, der har deltaget i forløb i perioden 2014-2020.

Download

Mind Your Own Business

Evaluering - 2024

Antropologisk studie af deltagere i Mind Your Own Business under og efter forløb. Foretaget i perioden 2019-2023.

Download

Mind Your Own Business 2012-2014

Evaluering - 2014

Evaluering af Mind Your Own Business 2012-2014. I Mind Your Own Business bliver der skabt mikrovirksomheder i et samarbejde mellem 13-17-årige drenge med etnisk minoritetsbaggrund, mentorer fra erhvervslivet, frivillige venturepiloter og med støtte fra drengenes skoler, klubber og væresteder.

Download

Mind Your Own Business 2014-2017

Evaluering - 2017

Effekt- og procesevaluering af Mind Your Own Business 2014-2017. I Mind Your Own Business bliver der skabt mikrovirksomheder i et samarbejde mellem 13-17-årige drenge, mentorer fra erhvervslivet, frivillige venturepiloter og med støtte fra drengenes skoler, klubber og væresteder.

Download

Holdninger til psykisk vold mod mænd og kvinder i Danmark

Notat - 2024

Undersøgelse af holdninger til psykisk partnervold mod mænd og kvinder i Danmark - herunder betydningen af ofrets køn.

Download

Holdninger til psykisk vold mod mænd og kvinder i Danmark

One-pager - 2024

One-pager med hovedkonklusioner fra undersøgelsen af holdninger til psykisk partnervold mod mænd og kvinder.

Download

Evaluering af Røde Kors' Sprogunivers

Rapport - 2024

Evaluering af Røde Kors' Sprogunivers.

Download

Ekstern evaluering af Sprogland - udvalgte resultater

Lightversion DK - 2024

Lightpublikationen præsenterer udvalgte resultater af evalueringen af Røde Kors' Sprogunivers med et fokus på indsatsen Sprogland.

Download

External evaluation of Sprogland - results at a glance

Lightversion ENG - 2024

English version

Download

Der er brug for helhedsorienterede løsninger

Rapport - 2023

Kortlægning af viden og erfaringer med relevans for en områdebaseret indsats til forebyggelse af negativ social kontrol.

Download

Guide til aktørmapping

Guide - 2023

Bilag til rapporten: "Der er brug for helhedsorienterede løsninger". Viden og erfaringer med relevans for en områdebaseret indsats til forebyggelse af negativ social kontrol.

Download

Akademikerkampagnen

Notat - 2023

Evaluering af Akademikerkampagnens trainee-ordning, som har til formål at hjælpe ledige nyuddannede i at oversætte faglige kompetencer til konkrete arbejdsopgaver og herigennem styrke deres konkrete jobmuligheder via virksomhedsmatch. Evalueringen havde specifikt fokus på kurset "Skab værdi i små og mellemstore virksomheder"

Download

Nærdruknehændelser i Danmark

Rapport - 2023

Undersøgelse af 269 selvindberettede nærdruknehændelser. De fleste drukneulykker kan forebygges, men det kræver, at vi ved, hvorfor
ulykkerne sker, og hvad der gør, at de ikke udvikler sig fatalt. Rapporten bidrager med viden om nærdrukneuheld i bynære havne, kanaler, åer og søer.

Download

Adfærd og demografi i rekreative byrum nær havne

Rapport - 2023

Observationsstudie af adfærd og demografi i de rekreative byrum nær Aalborg, Aarhus og Københavns havn. Rapporten belyser, hvordan adfærd, indretning og tilgængeligt redningsudstyr påvirker risikoen for drukneulykker i de rekreative havneområder.

Download

Et modtryk indefra

Evalueringsrapport - 2023

Evaluering af projektet 'Søstre mod vold og kontrol', som har til formål at bekæmpe negativ social kontrol og vold mod kvinder.

Download

Forsøgsordningen på Smedetoften

Rapport - 2023

Evaluering af "Forsøgsordningen på Smedetoften" - et nyt klubkoncept med fokus på at fremme positive og konstruktive fællesskaber mellem unge, frivillige og lokalområdet i Københavns Kommunes nordvestkvarter.

Download

Ungdomsringen - medlemsundersøgelse

Rapport - 2022

Undersøgelse foretaget blandt Ungdomsringens medlemsklubber. Undersøgelsen belyser medlemmernes brug og opfattelse af Ungdomsringen, samt deres ønsker til Ungdomsringens fremadrettede arbejde.

Download

Nydanske LGBT+personers levevilkår og støttebehov

Rapport - 2022

Kortlægning af levevilkår og støttebehov blandt nydanske LGBT+personer. For Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Download

Baggrundstabeller

Bilag - 2022

Bilag til rapporten: Nydanske LGBT+personers levevilkår og støttebehov.

Download