Hvem er vi

Hvem er vi?

Vi er en forsknings- og rådgivningsvirksomhed med speciale i integration, ligestilling, køn og seksualitet, social udsathed, børn og unge, friluftsliv og uddannelse.

Als Research er udsprunget af universitetsverdenen og har rødder i den humanistiske og samfundsvidenskabelige tradition. Vi er en tværdisciplinær virksomhed og har stærkt forankrede erfaringer inden for både traditionelle og innovative metodedesigns og dataanalyser.

Vores kompetencefelt er helhedsorienteret vidensproduktion i relation til både evaluering, kortlægning, kampagner og rådgivning, og vi har mange års erfaring som vidensbank inden for bl.a. børn og unge, sundhed og trivsel, beskæftigelse, integration samt uddannelses-, kriminalitets- og ligestillingsområdet.

Hos Als Research ser vi samfundet og dets bestanddele som både komplekse og mangefacetterede, og vores analyse- og vidensarbejde tager derfor altid udgangspunkt i brede problemfelter, som tilgodeser og rummer denne kompleksitet. At arbejde i et dynamisk og hastigt forandrende samfund kræver ydmyghed over for de målgrupper og felter, som vi arbejder med, og vi udarbejder derfor altid individuelt skræddersyede designs til alle vores opgaver og projekter.

Vores arbejde udspringer af tanken om, at den enkelte opgave og vidensinteresse bestemmer metoden, og vi benytter derfor både surveys, statistiske analyser, dybdeinterviews, fokusgrupper, webanalyser, observationer mm. til at kortlægge og afklare omfanget af en bestemt problemstilling eller opgave. På denne måde bliver der plads til at arbejde kreativt og fleksibelt, og vi skaber dermed de bedste betingelser for at lave vidensarbejde med faglig integritet.

Ring til os på tlf. 33 99 77 78 eller skriv på kontakt@alsresearch.dk

Vores team
Jacob Als Thomsen Adm. direktør, chefkonsulent og partner
Cand. scient. soc.
+45 25 48 38 36 – LinkedInjat@alsresearch.dk
Bjarke Følner Chefkonsulent og partner
Cand.mag.
+45 22 62 33 03 – LinkedInbf@alsresearch.dk
Mia Kathrine Jensen Konsulent og projektleder
Cand.mag.
+45 33 91 77 78 – LinkedInmkj@alsresearch.dk
Ida Kvist Sommer Konsulent og projektleder
Cand.mag.
+45 33 91 77 78 – LinkedInis@alsresearch.dk
Simon Andersen Pii Universitetspraktikant
stud.mag.
LinkedInsap@alsresearch.dk
Louise Hollendsted Universitetspraktikant
stud.scient.anth.
LinkedInlh@alsresearch.dk
Ledige
stillinger
Hvem er vi

Vores bestyrelse

Als Research har siden 2008 haft en siddende bestyrelse, som består af fire medlemmer.

Henrik Skov, Bestyrelsesformand
Finansdirektør
Henrik er Koncernøkonomidirektør i Coop og har en fortid som hhv. Finansdirektør i Zebra A/S og direktør for Strategi og Produktudvikling i Telenor. Henrik er uddannet økonom fra Clemson University.

Jacob Als Thomsen
Adm. direktør og partner i Als Research
Stifter og leder af Als Research. Jacob er uddannet cand.scient.soc. fra RUC og Durham University i England. Han har desuden været underviser i minoritetsforhold ved RUC og KU.

Peter H. Krag
Tidl. adm. direktør, Danske Pels Auktioner
Peter har været leder af en række virksomheder i ind- og udland og har beskæftiget sig med bestyrelsesarbejde i en længere årrække. Han er tidligere bestyrelsesformand for CASALOGIC A/S og tidligere bestyrelsesmedlem i DGE Miljørådgivning A/S. 

Bjarke Følner
Partner og chefkonsulent i Als Research
Bjarke er uddannet cand.mag. i minoritetsstudier og historie fra RUC, Københavns Universitet og University of Edinburgh. Han har været ansat i Als Research siden 2013 og partner siden 2018.

Vores organisation

Als Research ApS er et anpartsselskab, der ejes af Als Research Holding ApS og BJF Holding ApS.

Als Research ApS
Ny Vestergade 1, 2. sal
1471 København K
CVR.nr. 27604730
Als Research Holding ApS
Ny Vestergade 1, 2. sal
1471 København K
CVR.nr. 32157904
BJF Holding ApS
Slotsbakken 219
2970 Hørsholm
CVR.nr. 39482657

Revisor for alle tre selskaber er:

Kenn Elmgren
Aaen & Co.
Statsautoriserede Revisorer
Kongevejen 3
3000 Helsingør