Praktikanter til efteråret 2023

Hvordan kan opkvalificering af lærere og pædagoger være med til at give børn, der har været på flugt, en god skolegang og start på deres børneliv i Danmark? Hvordan kan man styrke fællesskaber og aktiviteter, der bidrager til at inkludere flere minoritetsetniske danskere i foreningslivet? Kan man ved hjælp af frivillige frontløbere bidrage til, at danske naturstier bliver mere tilgængelige for mennesker med handicap?

… Det er nogle af de spørgsmål, vi hos Als Research i den seneste tid har arbejdet med at løse. Vi søger praktikanter til efteråret 2023, som har mod på at indgå i et dynamisk og kreativt arbejdsfællesskab med masser af sjove arbejdsopgaver.

Als Research er en mindre forsknings- og analysevirksomhed med speciale inden for integration, ligestilling, udsatte, børn og unge, friluftsliv samt uddannelse. Vi samarbejder med et stort antal private og offentlige organisationer med behov for forskningsbaserede undersøgelser, evalueringer, rådgivning, kurser og kampagner.

Vi tilbyder et spændende og lærerigt praktikophold, hvor du vil få mulighed for at anvende nogle af de metoder og redskaber, som din uddannelse bygger på.

Du vil komme til at arbejde selvstændigt med varierende opgaver indenfor kvantitativ og kvalitativ dataindsamling, research, analyse og formidling – naturligvis med sparring fra de fastansatte konsulenter. Som praktikant vil du få høj grad af ansvar og selvstændighed, og du vil have mulighed for at præge dine arbejdsopgaver og forme din hverdag på kontoret.

Vi har en arbejdskultur præget af åbenhed, humor og tæt samarbejde. Vi er et mindre kontor med plads til faglig og personlig forskellighed, og hvor det sociale fællesskab sættes højt.

Et praktikforløb hos Als Research er for dig, der ønsker at opleve, hvordan dine akademiske kompetencer og færdigheder kan se ud og bruges på arbejdsmarkedet. Desuden kan praktikopholdet give dig et indblik i, hvordan et fremtidigt arbejdsliv kan se ud.

Vi søger personer, der:

  • Er i gang med en samfundsvidenskabelig eller humanistisk videregående uddannelse
  • Har erfaring med brugen af kvantitative og/eller kvalitative metoder samt med databehandling og analyse (eksempelvis i SPSS, NVIVO, STATA, R eller lignende)
  • Har gode formidlingsevner både skriftligt og mundtligt
  • Er udadvendte, har mod på at arbejde selvstændigt og er friske på at løse nye og meget forskellige typer af opgaver
  • Har interesse for – og gerne også erfaring med – et eller flere af vores arbejdsområder

Praktisk:

  • Praktikopholdet er på 37 t/u. Praktikopholdet påbegyndes som udgangspunkt den 1. september 2023 og afsluttes omkring d. 1. februar 2024
  • Du vil blive aflønnet med 2.500 kr. om måneden. Som praktikant hos Als Research har du også ret til 10 dages ferie, der kan placeres efter aftale.
  • Send din ansøgning, CV og karakterbevis i en samlet PDF til ahg@alsresearch.dk
  • Ansøgningsfristen er  fredag d. 24. marts 2023 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 13.

Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder.

Hvis du har spørgsmål angående praktikopholdet, er du velkommen til at kontakte vores praktikansvarlige konsulent, Anne, på ahg@alsresearch.dk eller tlf. 33917778.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Praktikanter til efteråret 2023