Alle projekter

Er du faldet i vandet ved et uheld? 2022-2023 - Natur og friluftsliv
Søstre mod vold og kontrol 2022 - 2023 - Social kontrol og æresrelaterede konflikter
Frivillig i fællesskab 2022 - 2026 - Sundhed og trivsel
Forsøgsordningen på Smedetoften 2022-2023 - Børn og unge
COVID-19 hotline for borgere med etnisk minoritetsbaggrund 2020 - 2022 - Sundhed og trivsel
En by af talenter 2021 - 2022 - Beskæftigelse og økonomi
Behov blandt Ungdomsringens medlemmer 2021 - 2022 - Børn og unge
RED+ og nydanske LGBT+ personers levevilkår 2021 - 2024 - Ligestilling, køn og seksualitet
En plads i fællesskabet 2022 - 2024 - Ligestilling, køn og seksualitet
Venner Viser Vej II 2020 - 2022 - Integration og etniske minoriteter