Undersøgelser & kortlægninger

Socialwise – styrket evidens for den forskel I gør

På baggrund af vores mere end 20-årige erfaring med effektevalueringer på socialområdet, har vi i Als Research udviklet Socialwise – et nemt anvendeligt redskab til styrket effektmåling og benchmarking.

Redskabet gør det muligt for organisationer og projektholdere at få adgang til valide effektmålinger af deres målgruppers udvikling i relation til f.eks. trivsel, livstilfredshed, ensomhed, empowerment og selvværd. Med Socialwise kan I som organisation dermed få sat helt konkrete tal på den forskel, I gør.

Socialwise kan anvendes af alle organisationer og projektholdere – også de helt små. Og det er hverken dyrt eller svært at implementere.

Endelig hjælper Socialwise med at illustrere og levere resultaterne af effektmålinger på en lettilgængelig måde, så organisationer nemt kan forstå resultaterne og kan bruge dem direkte i deres kommunikation.

En række organisationer er allerede godt i gang med at bruge Socialwise til at måle effekt af deres indsatser. Det gælder bl.a. RED Center mod Æresrelaterede Konflikter, Mindzone og DRC Dansk Flygtningehjælp.

Ønsker du mere viden om, hvordan din organisation kan bruge Socialwise til at skabe styrket evidens for den forskel, I gør for jeres målgrupper? Så læs mere på Socialwise.dk eller book et gratis informationsmøde.

Temaer:
Børn og unge
Sundhed og trivsel
Uddannelse og skole
Beskæftigelse og økonomi
Integration og etniske minoriteter

Projektperiode: 2024 og frem


Socialwise – styrket evidens for den forskel I gør