Evalueringer

Skolestyrken

Helskoleprogrammet Skolestyrken som har til formål at bekæmpe mobning i grundskolen. Bag programmet står Alliancen mod mobning, som består af Red Barnet, Mary Fonden og Børns Vilkår. Konkret er det Alliancens mål at støtte kommuner og skoler i at arbejde systematisk og helhedsorienteret med:

1) at forebygge mobning
2) at afhjælpe mobning i klasser/skoler
3) at sikre støtte til enkelte børn og unge ramt af mobning over længere tid

Skolestyrken skal bidrage til at nå dette mål bl.a. via kompetenceudvikling af aktører i og omkring skolen.

Als Research har siden 2019 bidraget til evalueringen af indsatsen med særlig fokus på at dokumentere programmets implementering, at undersøge og evaluere programmets virkning samt at bidrage med viden til den løbende udvikling af programmets indsatser. Dette gøres via interviewundersøgelser, survey-undersøgelser, deltagerobservation og workshops. Evalueringen fortsætter frem til 2024.

Temaer:
Børn og unge
Sundhed og trivsel
Uddannelse og skole

Projektperiode: 2019 - 2024
Opdragsgiver: Red Barnet, Mary Fonden, Børns Vilkår, Alliancen Mod Mobning


Evalueringsrapport
Skolestyrken