Evalueringer

Let’s Talk About Yes – seksuel vold og samtykke

Amnesty Internationals undervisningsindsats “Let’s talk about yes” er målrettet unge på ungdomsuddannelser og omhandler psykisk førstehjælp med fokus på seksuel vold og samtykke. Undervisningen skal lære de unge om egne rettigheder og ruste dem til hjælp og selvhjælp, hvis de selv, en kammerat eller en kæreste har været udsat for seksuel vold.

I Als Research stod vi for en evaluering af undersvisningsindsatsen. Evalueringen havde til formål at belyse elevernes og lærernes oplevede effekt af undervisningen og var baseret på observation af undervisningen, fokusgruppeinterview med elever, der havde modtaget undervisningen, interview med lærere, der har brugt undervisningsmaterialet, samt surveys blandt både lærere og elever.

Temaer:
Børn og unge
Uddannelse og skole
Ligestilling, køn og seksualitet
Forebyggelse af kriminalitet, vold og ekstremisme

Projektperiode: 2021
Opdragsgiver: Amnesty International


Let’s Talk About Yes – seksuel vold og samtykke