Evalueringer

Tryghed, trivsel og mental sundhed for LGBT+ flygtninge og asylansøgere

I 2022 og 2023 står Als Research for at gennemføre en evaluering for LGBT Asylum, som dels skal dokumentere resultaterne af projektet ”Tryghed, trivsel og mental sundhed for LGBT+ flygtninge og asylansøgere” og dels skal bidrage til arbejdet med at gøre LGBT Asylum til en bæredygtig organisation med langsigtet finansiering.

Evalueringen består af kvalitative interviewundersøgelser blandt LGBT Asylums brugere, frivillige, samarbejdspartnere, sekretariatsmedarbejdere og bestyrelse, samt af udvikling af selvevalueringsredskaber til effektmåling og procesevaluering. Desuden gennemføres der i forbindelse med evalueringen to SWOT-workshops, ligesom evalueringen skal bidrage til LGBT Asylums fremadrettede forankringsplan.

Temaer:
Sundhed og trivsel
Ligestilling, køn og seksualitet
Integration og etniske minoriteter

Projektperiode: 2022 - 2023
Opdragsgiver: LGBT Asylum, Det Obelske Familiefond


Tryghed, trivsel og mental sundhed for LGBT+ flygtninge og asylansøgere