Evalueringer

En plads i fællesskabet

Projekt Q-Værks En plads i fællesskabet har haft til formål at udvikle og afprøve den digitale platform www.lulutalk.dk, hvor voldsudsatte kvinder kan indgå i et trygt og sikkert fællesskab med fokus på rådgivning, terapi og samtale.

På vegne af Projekt Q-Værk har Als Research i perioden juni 2022 – marts 2024 stået for at gennemføre en evaluering af projektet og af Lulutalk.

Evalueringsdesignet beror på en eksplorativ evalueringstilgang, hvor der både fokuseres på brugernes oplevede effekt i relation til indsatsens strategiske og individorienterede målsætninger, samt på en proces- og virkningsmæssig evaluering, som løbende har givet viden og læring til projektet og dermed har kunnet styrke mulighederne for en fremadrettet forankring af platformen. Evalueringen har således både fokuseret på en (oplevet) effektmåling på individniveau samt på løbende metodisk udvikling af platformen og dennes indhold.

Temaer:
Sundhed og trivsel
Ligestilling, køn og seksualitet
Forebyggelse af kriminalitet, vold og ekstremisme

Projektperiode: 2022 - 2024
Opdragsgiver: Projekt Q-Værk


Evaluering
En plads i fællesskabet