Forebyggelse af kriminalitet, vold og ekstremisme

Hos Als Research har vi siden 2005 udarbejdet en række undersøgelser, evalueringer og kampagner inden for forebyggelsesarbejdet med kriminalitet, vold og ekstremisme.

Vi har stor erfaring med – og viden om – kriminalitet, vold, ekstremisme og radikalisering, og har benyttet forskellige perspektiver og tilgange til problemstillinger, der kendetegner området. Vi har bl.a. udarbejdet en større kvantitativ undersøgelse og kortlægning af kvinders barrierer og hjælpebehov for at kunne forlade en voldelig relation, hvor vi satte tal på de oplevelser, som et stort antal af voldsudsatte kvinder i Danmark har haft.

På vegne af Ligestillingsafdelingen i Udenrigsministerier og i samarbejde med Art Director Sascha Jespersen har vi gennemført kampagnen ”Tell your story and make a change”, der bidrog til at sikre, at alle aktører, der var i kontakt med potentielle ofre og ofre for menneskehandel havde viden om rettigheder, pligter og muligheder i forbindelse med at vidne mod bagmænd.

Vi har et stærkt og bredt netværk inden for forebyggelsesarbejdet med kriminalitet, vold, ekstremisme og radikalisering og har bl.a. haft glæden af at samarbejde med både Direktoratet for Kriminalforsorgen, Undervisningsministeriet, Center for Seksuelle Overgreb, Danner, Røde Kors og Amnesty International.

Forebyggelse af kriminalitet, vold og ekstremisme