Undervisning & rådgivning

Exitstrategier for bandemedlemmer

Formålet med projektet var at hjælpe indsatte, der enten er på vej ind i rocker- eller bandemiljøet eller allerede er tilknyttet disse grupperinger, til at komme ud af miljøet igen. Bande-exit programmets konkrete mål var via en intensiv individuel indsats at hjælpe indsatte ud af bande- og rockermiljøer samt sikre, at unge indsatte ikke rekrutteres hertil.

Kriminalforsorgen fik midler til at udvikle og afprøve et særligt pilotprojekt målrettet banderelaterede indsatte i danske fængsler. Als Research rådgav derfor Kriminalforsorgen i 2-årigt pilotprojekt om exitstrategier for bandemedlemmer indsat i de danske fængsler.

 

Temaer:
Forebyggelse af kriminalitet, vold og ekstremisme

Projektperiode: 2011 - 2012
Opdragsgiver: Direktoratet for Kriminalforsorgen


Exitstrategier for bandemedlemmer