Undersøgelser & kortlægninger

Barrierer for at forlade en voldelig relation

Det anslås, at omkring 38.000 kvinder i Danmark årligt udsættes for fysisk vold i en nær relation. Herudover kommer antallet af kvinder, der bliver udsat for andre former for vold, herunder psykisk og økonomisk vold. Samtidig har der i Danmark hidtil kun været begrænset viden om omfanget og karakteren af de strukturelle barrierer, der kan være for at forlade en voldelig relation blandt voldsudsatte kvinder.

På denne baggrund bad Røde Kors Als Research om at gennemføre en kvantitativ undersøgelse af voldsudsatte kvinders oplevede barrierer for at forlade vold i en nær relation. Als Research blev bedt om at indhente viden om kvindernes behov for og eventuelle erfaringer med at modtage forskellige former for hjælp og støtte. Dette var blandt andet med henblik på at understøtte Røde Kors’ arbejde med frivillige efterværnsindsatser for voldsudsatte kvinder og børn med formålet at give støtte og fællesskab i overgangen fra krisecenter til en ny dagligdag.

Undersøgelsen havde særligt fokus på at sætte tal på de barrierer og behov knyttet til voldsudsatte kvinders økonomiske og boligmæssige situation. Datagrundlaget var en websurvey med besvarelser fra 862 aktuelt eller tidligere voldsudsatte kvinder i Danmark. Der var således tale om et solidt datagrundlag, som gjorde det muligt at sætte tal på de oplevelser, som et stort antal voldsudsatte kvinder i Danmark havde haft. Resultaterne af undersøgelsen udgjorde et vigtigt ”første spadestik” på området, da der ikke tidligere var lavet lignende kvantitative undersøgelser i Danmark.

Læs om undersøgelsens resultater i rapporten nedenfor.

Temaer:
Sundhed og trivsel
Ligestilling, køn og seksualitet
Forebyggelse af kriminalitet, vold og ekstremisme

Projektperiode: 2021
Opdragsgiver: Røde Kors


Rapport
Barrierer for at forlade en voldelig relation