Undersøgelser & kortlægninger

Chikane og problemskabende adfærd i almene boligområder

I 2014 og 2015 undersøgte Als Research oplevelsen, omfanget og karakteren af chikane og problemskabende adfærd i udsatte almene boligområder for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Formålet med undersøgelsen var at afdække, om beboerne i udsatte almene boligområder oftere oplevede at være udsat for chikane og problemskabende adfærd end beboerne i andre almene boligområder.

I forbindelse med undersøgelsen foretog vi en kvantitativ survey og indsamlede supplerende registerdata fra boligorganisationer, politi og kommuner samt Danmarks Statistik for at tegne et billede af både det anmeldte og oplevede omfang af problemskabende adfærd. Desuden blev der foretaget kvalitative interview, dels blandt beboere for at tilvejebringe viden om karakteren og effekterne af chikane og problemskabende adfærd, dels blandt boligorganisationer og myndigheder for at tilvejebringe forskellige perspektiver på sagshåndtering og praksis.

Resultaterne af undersøgelsen kan læses i rapporten nedenfor.

Temaer:
Forebyggelse af kriminalitet, vold og ekstremisme

Projektperiode: 2014 - 2015
Opdragsgiver: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter


Rapport
Chikane og problemskabende adfærd i almene boligområder