Evalueringer

Værdighed og bedre retssikkerhed for voldtægtsofre

I projektet Værdighed og bedre retssikkerhed for voldtægtsofre udviklede og afprøvede Amnesty International et undervisningsforløb målrettet forsvars- og bistandsadvokater.

Undervisningsforløbet havde til formål at forbedre advokaternes indsigt i og viden om voldtægt, voldtægtsmyter og kønsstereotyper samt gøre dem mere bevidste om deres egen rolle i forbindelse med behandlingen af voldtægtssager. I forbindelse med projektet udførte Amnesty International desuden et stykke fortalerarbejde med henblik på at få undervisningsforløbet integreret som en obligatorisk del af advokaternes efteruddannelse.

I 2021 og 2022 stod Als Research for at evaluere projektet.  Evalueringen bestod af en survey blandt de deltagende advokater, kvalitative interview samt et desk study.

Temaer:
Ligestilling, køn og seksualitet
Forebyggelse af kriminalitet, vold og ekstremisme

Projektperiode: 2021
Opdragsgiver: Amnesty International


Værdighed og bedre retssikkerhed for voldtægtsofre