Evalueringer

My Law Story

Als Research har i perioden 2021-2022 stået for evalueringen af My Law Storys projekt “Hvordan kan vi forebygge, at flere bliver ofre for æresrelaterede forbrydelser?

Projektet havde til formål at belyse fænomenet æresrelaterede forbrydelser og negativ social kontrol gennem 10 webfilm med fokus på offerfortællinger og praksiserfaringer på området. Som en del af projektet blev der derudover afviklet et 2-dages seminar for praktikere på området, samt en afsluttende konference på Christiansborg, hvor der blev fremlagt 6 konkrete løsningsforslag til arbejdet med at forebygge æresrelaterede forbrydelser.

Evalueringen af projektet havde til formål at vurdere, hvorvidt og i hvilken grad projektet levede op til succeskriterier om at oplyse den bredere befolkning om æresrelaterede forbrydelser, samt at bidrage til empowerment af ofre.

Evalueringen blev gennemført på baggrund af følgende data:

  • Webanalyse af aktivitet og engagement på sociale medier, herunder Linkedin, Facebook og Youtube.
  • Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagere på 2-dages seminar og konference.
  • Observationer og deltagelse på hhv. seminar og konference.
Temaer:
Forebyggelse af kriminalitet, vold og ekstremisme

Projektperiode: 2021-2022
Opdragsgiver: My Law Story


My Law Story