Undersøgelser & kortlægninger

Holdninger til psykisk vold mod mænd og kvinder

Als Research gennemfører i foråret 2024 en undersøgelse med fokus på holdninger til psykisk vold, herunder nærmere bestemt den form for psykisk vold i parforholdet, som på engelsk betegnes “coercive control” (tvangskontrol). Datagrundlaget vil bestå af et spørgeskema, der besvares af 2.000 repræsentativt udvalgte voksne danskere.

Undersøgelsen har fokus på at belyse voksne danskeres syn på og forståelse af psykisk vold i parforholdet, herunder i hvilket omfang holdninger til psykisk vold påvirkes af, om respondenterne forholder sig til cases med et kvindeligt offer og en mandlig udøver eller omvendt med et mandligt offer og en kvindelig udøver. Desuden har undersøgelsen fokus på at belyse, om der er forskel på mænd og kvinders holdninger til de to forskellige typer af cases, samt i hvor høj grad respondenterne mener, at psykisk vold bør anmeldes til politiet mv. Undersøgelsen er inspireret af tre udenlandske studier, som er gennemført i henholdsvis Nordirland (2) og USA (1). Et lignende studie er desuden under forberedelse i Australien.

Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med underleverandøren Voxmeter og med støtte fra Paul Lyngbye. Als Research vil desuden gerne takke de to nordirske forskere, dr. Julie-Ann Jordan og dr. Susan Lagdon, for deres bidrag med uforpligtende input og sparring i forbindelse med udarbejdelsen af undersøgelsesdesignet.

De to nordirske studier, som har været med til at danne inspiration for vores undersøgelse i Danmark, kan læses her:

“Public Understanding of Coercive Control in Northern Ireland” (2022)
“Young People’s Understanding of Coercive Control in Northern Ireland” (2023)

Temaer:
Ligestilling, køn og seksualitet
Forebyggelse af kriminalitet, vold og ekstremisme

Projektperiode: 2024
Opdragsgiver: Als Research & Paul Lyngbye
Samarbejdspartnere: Voxmeter A/S

Holdninger til psykisk vold mod mænd og kvinder