Undersøgelser & kortlægninger

Holdninger til psykisk vold mod mænd og kvinder

Als Research har i foråret 2024 gennemført en repræsentativ undersøgelse af holdninger til psykisk vold blandt voksne danskere, herunder nærmere bestemt den form for psykisk vold i parforholdet, som på engelsk betegnes “coercive control” (tvangskontrol). Datagrundlaget består af et spørgeskema, der er besvaret af 2.000 repræsentativt udvalgte voksne danskere.

Undersøgelsen belyser voksne danskeres syn på og forståelse af psykisk vold i parforholdet, herunder i hvilket omfang holdninger til psykisk vold påvirkes af, om respondenterne forholder sig til cases med et mandligt offer og en kvindelig udøver eller omvendt med et kvindeligt offer og en mandlig udøver. Desuden har undersøgelsen fokus på at belyse, om der er forskel på mænd og kvinders holdninger til de to forskellige typer af cases, samt i hvor høj grad respondenterne mener, at psykisk vold bør anmeldes til politiet mv. Undersøgelsen er inspireret af tre udenlandske studier, som er gennemført i henholdsvis Nordirland (2) og USA (1). Et lignende studie er desuden under forberedelse i Australien.

Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med underleverandøren Voxmeter og med støtte fra Paul Lyngbye. Als Research vil desuden gerne takke de to nordirske forskere, dr. Julie-Ann Jordan og dr. Susan Lagdon, for deres bidrag med uforpligtende input og sparring i forbindelse med udarbejdelsen af undersøgelsesdesignet.

Undersøgelsens resultater er sammenfattet i en one-pager og i et uddybende forskningsnotat, som kan downloades nedenfor.

Temaer:
Ligestilling, køn og seksualitet
Forebyggelse af kriminalitet, vold og ekstremisme

Projektperiode: 2024
Opdragsgiver: Als Research & Paul Lyngbye
Samarbejdspartnere: Voxmeter A/S

Notat One-pager
Holdninger til psykisk vold mod mænd og kvinder