Undersøgelser & kortlægninger

Kærlighed og skilsmisser

Als Research har udarbejdet en debatbog i samarbejde med foreningen Religion & Samfund. Det er hensigten med bogen at give input til en samtale om, hvordan man kan skabe bedre vilkår for familier i Danmark.

Bogen gennemgår den eksisterende forskning om, hvad der sker for børn og voksne, der rammes af skilsmisse, hvad vi ved om forebyggende indsatser og i bredere forstand, hvilke samfundsmæssige strømninger, der udfordrer den moderne familie.

Bogen er tænkt som et samtaleredskab i trossamfundsmæssige sammenhænge, det være sig jødiske, kristne og islamiske.

Temaer:
Sundhed og trivsel
Ligestilling, køn og seksualitet

Projektperiode: 2021 - 2022
Opdragsgiver: Resam - Religion & Samfund


Kærlighed og skilsmisser