Sundhed og trivsel

De seneste års øgede fokus på sundhed og trivsel blandt både børn, unge og voksne afspejler sig også i vores opgaveportefølje og aktørnetværk.

Hos Als Research har vi mange års erfaring med at arbejde med både fysisk og mental sundhed, og vi har udarbejdet alt fra inspirations- og informationsmaterialer om mental sundhed og coronaretningslinjer til store kortlægninger af LGBT+trivsel og evalueringer af trivselsfremmende indsatser for børn med flugterfaringer.

Vores kompetence- og erfaringsbase dækker flere almenkendte sundhedsfaglige felter som f.eks. stofbrug, voldsproblematikker og seksualundervisning, men vi har også arbejdet med mindre undersøgte sundhedsområder som hvordan man f.eks. øger inklusion af minoritetsetniske personer i det danske foreningsliv, og hvilken betydning økonomisk mistrivsel har for børn og unges opvækst.

Vores netværk på sundhedsområdet bygger bl.a. på samarbejder med Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Undervisningsministeriet, Rockwool Fondens Forskningsenhed, Novo Nordisk Fonden, Dansk Flygtningehjælp, Diversity Works og Sammenslutningen af Unge med Handicap.

Sundhed og trivsel