Evalueringer

Sund Skole Nettet

Rockwool Fondens Forskningsenhed bad Als Research udføre en evaluering af det sundhedsfremmende projekt Sund Skole Nettet. Sund Skole Nettets formål var at fremme bevidstheden om sundhed i folkeskolen og samtidig opnå systematisk viden om danske børns sundhedstilstand gennem sundhedsmålinger foretaget på deltagende folkeskoler.

Evalueringen af Sund Skole Nettet blev gennemført i 2013 og fokuserede overordnet på de deltagende folkeskolers erfaringer med implementering og brug af Sund Skole Nettet, herunder Sund Skole Nettets betydning for sundhedstilstanden og for holdninger og praksisser i forbindelse med sundhed på de deltagende skoler. Samtidig havde evalueringen til formål at afdække muligheder og barrierer for projektets overlevelse i fremtiden. Evalueringen havde således to perspektiver idet den både søgte at undersøge effekt og relevans af Sund Skole Nettet samt at klarlægge fremtidige udfordringer og muligheder.

Temaer:
Børn og unge
Sundhed og trivsel
Uddannelse og skole

Projektperiode: 2013 - 2014
Opdragsgiver: Rockwool Fondens Forskningsenhed


Rapport
Sund Skole Nettet