Børn og unge

Hos Als Research har vi siden 2005 stået bag en lang række evalueringer, kampagner og rådgivningsopgaver på børne- og ungeområdet.

Vi har bl.a. arbejdet med tryghed for tosprogede børn, støttenetværk for nybagte familier, sundhed blandt unge med handicap, samt forældreindsatser, der styrker dialogen mellem børn og forældre i relation til online adfærd og digitale krænkelser. Vi har særlig stor erfaring med at arbejde i krydsfeltet mellem børn, unge og social udsathed, og vi har bl.a. arbejdet med indsatser rettet mod børn, som har oplevet psykiske vanskeligheder, mobning, digitale krænkelser, flugt eller andre former for mistrivsel.

Vores opgaveportefølje dækker både rådgivning, kampagnearbejde og kortlægningsopgaver, men vi har særlig stor erfaring med evalueringsopgaver med fokus på at kortlægge proces og effekt inden for indsatser, som er målrettet børneliv og trivsel. Vi har f.eks. evalueret indsatser hos Børns Vilkår og TrygFondens BørneTelefonen, Red Barnets rådgivningstjeneste SletDet, og helskoleprogrammet Skolestyrken, som er lanceret af Alliancen Mod Mobning.

Vores netværk inden for børne- og ungeområdet favner bredt og inkluderer bl.a. samarbejder med  Socialstyrelsen, Sundhedsstyrelsen, Københavns Kommune, Mary Fonden, Børns Vilkår, Red Barnet, C:NTACT og Mind Your Own Business i både Grønland og Danmark.

Børn og unge