Undersøgelser & kortlægninger

Behov blandt Ungdomsringens medlemmer

Foreningen Ungdomsringen har eksisteret siden 1942 og varetager interesser for dets medlemmer i fritids-, junior- og ungdomsklubber samt skoler fordelt i Danmark, Sydslesvig, Grønland og Færøerne.

På vegne af Ungdomsringens gennemførte vi i Als Research i 2021-2022 en behovsundersøgelse blandt foreningens ca. 675 medlemsklubber. Undersøgelsen kastede lys over medlemsklubbernes aktuelle brug af og fremtidige ønsker til Ungdomsringen samt afdækkede de behov og udfordringer, som medlemsklubberne aktuelt står over for.

Undersøgelsen bestod af en survey blandt ledere og medarbejdere i Ungdomsringens medlemsklubber, dybdegående kvalitative interviews med udvalgte nøglepersoner samt en afsluttende rapport.

Afslutningsvis afholdt vi en SWOT-workshop samt et formidlingsoplæg, der satte fokus på forankring samt strategisk brug af den nye viden.

Temaer:
Børn og unge

Projektperiode: 2021 - 2022
Opdragsgiver: Ungdomsringen


Rapport
Behov blandt Ungdomsringens medlemmer