Evalueringer

MIN VERDEN – VORES VERDEN – Menneskerettigheder under pres i Østeuropa

Amnesty International Danmark står bag projektet “MIN VERDEN – VORES VERDEN – Menneskerettigheder under pres i Østeuropa”. Med projektet vil man engagere unge i menneskerettigheder og global udvikling ved hjælp af  undervisningsforløb med scenario-baseret læring og gamification af menneskerettigheder gennem en specielt udviklet CS:GO-bane. Derudover er der mulighed for personligt møde med menneskerettighedsforkæmpere fra Østeuropa. Projektets målgruppe er de 13-18-årige i 8.-10. klasse og på erhvervsskolernes grundforløb.  

Fra 2023-2025 står Als Research for at evaluere projektet. Evalueringen skal belyse indsatsens virkning for både elever og lærere samt indsatsens virksomme mekanismer gennem en kombination af kvalitative og kvantitative data indsamlet via bl.a. spørgeskemaundersøgelser, interviews med elever og lærere samt deltagerobservationer.  

Temaer:
Børn og unge
Uddannelse og skole

Projektperiode: 2023-2025
Opdragsgiver: Amnesty International Danmark


MIN VERDEN – VORES VERDEN – Menneskerettigheder under pres i Østeuropa