Kampagner & kommunikation

Hvordan åbner vi fællesskabet?

I perioden 2018-2020 gennemførte Als Research i samarbejde med VIA University College, UCC og DRC Dansk Flygtningehjælp et storstilet projekt, der gennem kompetence- og materialeudvikling havde til formål at forebygge radikalisering og negativ social kontrol i dagtilbud, grundskolen, fritidstilbud og ungdomsuddannelser. Projektet blev gennemført på vegne af Undervisningsministeriet.

Projektet bestod af kompetenceudvikling og udvikling af undervisningsmaterialer, der forankret i en omfattende kortlægning af eksisterende viden og best practice på området, bidrog til at opkvalificere i alt 700 fagprofessionelle over hele landet til at opbygge børn og unges modstandskraft mod radikalisering, ekstremisme og negativ social kontrol.

Projektets overordnede fokus var at skabe grundlag for en tidlig forebyggelse i form af opbyggende indsatser, som skal ruste alle børn og unge med demokratiske, kritiske og sociale kompetencer – herunder viden om deres rettigheder som borgere i et demokratisk samfund.

Som et led i projektet stod Als Research blandt andet for at producere fire vidensnotater om den aktuelle viden vedrørende forebyggelse af radikalisering og negativ social kontrol. Notaterne var målrettet fagpersoner i hhv. dagtilbud, grundskoler og fritidstilbud, erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser.

Temaer:
Børn og unge
Uddannelse og skole
Forebyggelse af kriminalitet, vold og ekstremisme
Social kontrol og æresrelaterede konflikter

Projektperiode: 2018 - 2020
Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Samarbejdspartnere: VIA University College, UCC, DRC Dansk Flygtningehjælp, TNT Productions

Vidensnotat Vidensnotat Vidensnotat Vidensnotat - gym
Hvordan åbner vi fællesskabet?