Evalueringer

Forsøgsordningen på Smedetoften

Forsøgsordningen på Smedetoften er en del af et projekt, som har til formål at udvikle metoder og aktiviteter på ungdomsklubområdet, der fremmer positive og konstruktive fællesskaber mellem unge, frivillige og lokalområdet, samt fokuserer på de unges fremtidsperspektiv. I relation hertil har Forsøgsordningen på Smedetoften udviklet og afprøvet et nyt klubkoncept på ungdomsklubområdet.

På vegne af Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune (BUF) og Smedetoften har vi i Als Research gennemført en evaluering af udviklingsprojektet Forsøgsordningen på Smedetoften. Evalueringen går i dybden med de metoder, samarbejder og strategier, som er udviklet i Forsøgsordningen samt udvalgte aktiviteter, der blev gennemført i perioden 2022 – marts 2023.

Vi har lagt stor vægt på at inddrage de unge brugere af Smedetoften som både centrale informanter i – og aktive bidragydere til – evalueringen. Evalueringsdesignet består af flere forskellige typer af kvalitativt baserede evalueringsaktiviteter, som tilsammen gør det muligt at få et samlet ”360-graders” overblik og skabe et stærkt afsæt for det videre arbejde. Konkret består vores evaluering af to indledende SWOT-workshops, en række interviewundersøgelser blandt de unge brugere og andre relevante informantgrupper, en række deltagerobservationer og deep-cut mapping cases i de strategisk udvalgte aktiviteter, en inddragelsesorienteret ”MyTake”-aktivitet, som har givet de unge brugere mulighed for at bidrage med deres egne små videoklip til evalueringen, samt endelig en afsluttende forankringsworkshop med fokus på forandringsteori.

Evalueringsrapporten kan læses nedenfor.

Temaer:
Børn og unge

Projektperiode: 2022-2023
Opdragsgiver: Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune, Smedetoften


Rapport
Forsøgsordningen på Smedetoften