Evalueringer

Mind Your Own Business

Siden 2012 har vi i Als Research foretaget en række evalueringer af indsatser hos iværksætterorganisationen Mind Your Own Business. 

I Mind Your Own Business bliver der skabt mikrovirksomheder i et samarbejde mellem 13-17-årige drenge, mentorer fra erhvervslivet, frivillige venturepiloter og med støtte fra drengenes skoler, klubber og væresteder. MYOB henvender sig til drenge i udsatte positioner med et potentiale for faglig og personlig udvikling. Disse drenge er udsat for fristelsen fra det kriminelle miljø og andre destruktive sociale relationer, men projektet bruger entreprenørskab som værktøj og incitament til at forbedre de sociale kompetencer og uddannelsesmotivationen hos drengene ved at vejlede dem i at iværksætte egne mikrovirksomheder. MYOB repræsenterer således en markant nytænkning i forhold til eksisterende forebyggelsesindsatser over for denne gruppe. 

Mikrovirksomhederne bliver drevet af drengene, og projektets overordnede målsætninger er at skabe bedre betingelser for deres faglige og sociale kompetencer og relationer. 

I 2012 til 2014 stod vi i Als Research for en kvalitativ evaluering en række udvalgte Mind Your Own Business forløb, hvorefter vi i perioden 2014-2017 fulgte op med en større evaluering af projektet, som kombinerede kvantitative effektmålinger med kvalitativ i procesevaluering. 

Senest har vi fra 2019 frem til 2024 stået for en opfølgende evaluering af Mind Your Own Business, som kombinerer inddragelse af registerdata med henblik på effektmåling samt en kvalitativ evaluering baseret på antropologisk metode. 

Desuden har vi i 2017-2018 evalueret Mind Your Own Business Akademi, ligesom vi i perioden 2019-2023 har evalueret indsatsen Mind Your Own Business Grønland. 

Temaer:
Børn og unge
Beskæftigelse og økonomi
Integration og etniske minoriteter
Forebyggelse af kriminalitet, vold og ekstremisme

Projektperiode: 2012 - 2024
Opdragsgiver: Mind Your Own Business, TrygFonden


Evaluering Evaluering Evaluering Evaluering
Mind Your Own Business