Kampagner & kommunikation

En by af talenter

EN BY AF TALENTER er en virksomhedsrettet indsats til bekæmpelse af ubevidst diskrimination på det københavnske arbejdsmarkede.

Erfaringer fra erhvervslivet viser, at mangfoldighed i bred forstand styrker innovation og trivsel på arbejdspladsen, hvis den bringes i spil. Omvendt kan ubevidste forforståelser og rutineprægede rekrutteringsprocesser udgøre barrierer for, at minoritetsetniske kandidater får mulighed for at udfolde deres kompetencer på det københavnske arbejdsmarked.

Ved at arbejde aktivt og målrettet med konkrete mangfoldighedstiltag, kan virksomheder forløse det potentiale, som minoritetsetniske københavnere besidder til gavn for værdiskabelsen i hele virksomheden. Projektet vil derfor inspirere københavnske virksomheder til at se det vækst- og innovationspotentiale, som en mangfoldig arbejdsstyrke rummer.

I løbet af 2021 og 2022 kan københavnske virksomheder gennem EN BY AF TALENTER deltage i en række åbne workshops og aktive læringsforløb, der inspirerer til konkrete mangfoldighedstiltag indenfor temaerne: Rekruttering, Job- og Talentudvikling samt Fastholdelse og Trivsel.

Som deltagere i EN BY AF TALENTER vil københavnske virksomheder og arbejdspladser få redskaber til at afprøve og implementere konkrete tiltag til at fremme værdiskabelse og innovationskraft gennem mangfoldighed.

EN BY AF TALENTER er iværksat af Københavns Kommune og udføres af et konsortium bestående af Foreningen Lige Adgang og Als Research.

Desuden bidrager vores Advisory Board og Følgegruppe til at kvalificere indsatsen. Heri sidder bl.a. repræsentanter fra Institut for Menneskerettigheder, Jobindex, MinoDanmark, Carve Consulting, Fagbevægelsens Hovedorganisation, Akademikerne (AC), Dansk Erhverv, Studenterrådet ved Københavns Universitet og Københavns Erhvervshus. En lang række større og mindre virksomheder og organisationer deltager i projektet.

Læs mere på talentby.dk.

Temaer:
Beskæftigelse og økonomi
Integration og etniske minoriteter

Projektperiode: 2021 - 2022
Opdragsgiver: Københavns Kommune
Samarbejdspartnere: Foreningen Lige Adgang

En by af talenter