Evalueringer

To Trin til Beskæftigelse

To Trin til Beskæftigelse er en indsats, der har til formål at skabe varige jobs til kvinder med ikke-vestlig baggrund, som står langt fra arbejdsmarkedet og ikke har mulighed for at arbejde 37 timer om ugen.

I perioden 2019-2023 står Als Research for en evaluering af indsatsen. Evalueringen tager primært udgangspunkt i en cost-effectiveness-analyse, hvor kommunens økonomiske gevinst beregnes. Evalueringen skal dermed belyse, hvorvidt indsatsen kan være en fordelagtig social investering for andre kommuner, og derved om To Trin til Beskæftigelse er en bæredygtig indsats.

Som et supplement til denne økonomisk beregning indeholder evalueringen en effektmåling af deltagernes arbejdsmarkedsparathed og en række supplerende interviews, som skal belyse de afledte effekter, der ikke umiddelbart fremgår af den økonomiske beregning.

Temaer:
Beskæftigelse og økonomi
Ligestilling, køn og seksualitet
Integration og etniske minoriteter

Projektperiode: 2019 - 2023
Opdragsgiver: To Trin til Beskæftigelse


To Trin til Beskæftigelse