Ligestilling, køn og seksualitet

Als Research har stået bag en lang række undersøgelser og evalueringer inden for vidensfelterne ligestilling, køn, og seksualitet.

Vi har siden 2005 arbejdet med undersøgelser og kortlægninger inden for krydsfeltet mellem netop køn, seksualitet og ligestilling, og vi har bl.a. undersøgt kønsbaseret vold, ligestilling i uddannelsessystemet, kommunal ligebehandling og kønsrollemønstre blandt unge med etnisk minoritetsbaggrund.

I både 2015 og 2021 har vi lavet større undersøgelser af minoritetsetniske danskeres levevilkår, og herimellem har vi både undersøgt og arbejdet med maskulinitetsopfattelser blandt minoritetsetniske mænd, LGBT+trivsel på det danske arbejdsmarked, peerfrivillighed blandt voldsudsatte kvinder, samt hvordan man uddanner danske bistandsadvokater til at inddrage den nye samtykkebestemmelse i deres arbejde. Vi har derudover mange års erfaring i at udvikle og benytte relevante designs for dokumentationspraksis, monitorering og evaluering af indsatser på bl.a. LGBT+området.

Vi har et bredt og stærkt netværk blandt vigtige aktører inden for ligestillings-, køns- og seksualitetsområdet og har bl.a. samarbejdet med Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Beskæftigelsesministeriets Ligestillingsafdeling, Undervisningsministeriet samt Sabaah, LGBT Asylum, Projekt Q-Værk, RED+, Røde Kors, Amnesty International og Sex og Samfund.

Ligestilling, køn og seksualitet