Undersøgelser & kortlægninger

Udfordringer og stigma ved at have en LGBT-identitet

I 2019 og 2020 gennemførte vi i Als Research en undersøgelse om udfordringer og stigma ved at have en LGBTI-identitet i Danmark.

Undersøgelsen blev gennemført på vegne af Ligestillingsafdelingen og dens formål var  at tilvejebringe ny viden om LGBTI-personers erfaringer med, overvejelser om og udfordringer med at have en LGBTI-identitet, herunder erfaringer med åbenhed og at ”springe ud” særligt med fokus på ydre og internaliserede barriere herfor. Undersøgelsens resultater skulle endvidere bidrage til debat, dialog og refleksion over, de udfordringer og stigma, der er forbundet med at have en LGBTI-identitet, herunder til aftabuisering af området.

Undersøgelsen var baseret på en kvantitativ såvel som en kvalitativ del. Den kvantitative del bestod af en landsdækkende websurvey blandt LGBTI-personer. Den kvalitative del bestod af uddybende interviews med LGBTI-personer og fagpersoner, samt indhentning af viden og data fra relevante rådgivninger.

Undersøgelsen viste blandt andet, at betydelige mindretal blandt LGBT-personer oplever udfordringer og stigmatisering i relation til at være åbne, diskrimination og begrænset frihed til at færdes og agere, som de ønsker i det offentlige rum. Både forventede og oplevede former for stigmatisering udgør således betydelige udfordringer for et mindretal af LGBT-personer i Danmark. De nævnte mønstre synes også at gøre sig gældende blandt I-personer (interkønnede), om end der er for få respondenter til at konklusionerne med sikkerhed kan generaliseres. Der er samtidig stor intern diversitet blandt de interkønnede.

Læs mere i undersøgelsesrapporten nedenfor.

Temaer:
Sundhed og trivsel
Ligestilling, køn og seksualitet

Projektperiode: 2019 - 2020
Opdragsgiver: Ligestillingsafdelingen


Rapport
Udfordringer og stigma ved at have en LGBT-identitet