Evalueringer

Fra deltager til frivillig

Pilotprojektet ”Fra deltager til frivillig: Voldsudsatte kvinder tager del i frivilligt fællesskab” har til formål at udvikle en peer-to-peer-inspireret indsats, der skal få tidligere og nuværende voldsudsatte kvinder i Københavns Kommune til at tage del i frivilligfællesskaber. Specifikt uddanner og opkvalificerer projektet voldsudsatte kvinder, så de selv organiserer og tager del i netværksaktiviteter, hvormed projektet også ønsker at bidrage til, at der kommer flere tilbud rettet mod voldsudsatte kvinder i København.

I 2021-2022 gennemførte vi i Als Research en kombineret proces- og effektevaluering af indsatsens kerneaktiviteter, som primært var baseret på enkelt- og gruppeinterview med både peer-frivillige og projektaktører. Desuden bistod Als Research med sparring på projektets metodeudvikling samt på udviklingen af en forandringsteori.

Temaer:
Sundhed og trivsel
Ligestilling, køn og seksualitet

Projektperiode: 2021 - 2022
Opdragsgiver: Projekt Q-Værk


Fra deltager til frivillig