Undersøgelser & kortlægninger

Barrierer for at blive testet for sexsygdomme

AIDS-Fondet arbejder for hiv-test og effektiv hiv-behandling, samt for at nye forebyggelsesmetoder udvikles og anvendes. Derudover arbejder AIDS-Fondet bl.a. med at styrke rettigheder for de mest udsatte målgrupper, bekæmpe stigma og diskrimination og for at fjerne barrierer for en effektiv hiv-indsats.

I 2020 bistod Als Research AIDS-Fondet med at kortlægge barrierer for at blive testet for sexsygdomme og kendskab til test som metode blandt hhv. LGBT+ personer og unge i Danmark mellem 15-29 år.

I samarbejde med AIDS-Fondet blev der udsendt en kvantitativ survey, der skulle belyse, hvor udbredt kendskabet til test er, samt barrierer for at blive testet. Formålet var at generere viden med henblik på at styrke AIDS-Fondets Checkpoints tjenester og kommunikation fremadrettet.

Temaer:
Sundhed og trivsel
Ligestilling, køn og seksualitet

Projektperiode: 2020
Opdragsgiver: AIDS-Fondet


Barrierer for at blive testet for sexsygdomme