Undersøgelser og kortlægninger

Undersøgelser og kortlægning handler om at skabe ny viden – det kan være om karakteren eller omfanget af en given problemstilling, eller om udvalgte gruppers adfærd og praksis på et specifikt område. Hos Als Research har vi bl.a. undersøgt, hvordan social kontrol kan være en barriere for etniske minoritetskvinders beskæftigelse, samt hvilke målgrupper i det danske samfund, der har særligt behov for målrettede indsatser mod diskrimination relateret til handicap.

Vores tilgang til undersøgelser og kortlægning af viden er altid at gå direkte til kilden; at indhente information og viden direkte fra de mennesker, som kortlægningen omhandler og berører. Førstehåndsviden og -erfaring er essentielt uanset emne eller målgruppe, uagtet hvor svært tilgængelig denne målgruppe kan forekomme ved kortlægningens start. Et bredt og nuanceret datagrundlag, som beror på viden og erfaringer fra målgruppen, sikrer undersøgelsens udsagnskraft og validitet. I vores optik er sprog, kultur, religion, køn og andre socioøkonomiske omstændigheder vigtige variable, som bør informere enhver undersøgelse eller kortlægning. Det er derfor væsentligt at opsøge og indhente denne form for data – også selvom det kan være tids- og ressourcekrævende. Vores undersøgelser vil derudover også typisk indeholde viden og inputs fra relevante fagpersoner, eksperter og interessenter, som kan bidrage med uddybning, refleksion og perspektivering på kortlægningens problemfelt.

Undersøgelser og kortlægningsopgaver består typisk af dokumentation og udredning, samt grundige baggrunds-, kontekst- og aktøranalyser, der kan identificere og forklare baggrunde, sammenhænge og handlemuligheder inden for givent område. Vigtigst er det, at undersøgelsen bidrager til at belyse vigtig viden og erfaring, der kan bruges til at kvalificere de områder og indsatser, som kortlægningen omhandler.

Undersøgelser og kortlægninger

Mangler du hjælp til at undersøge eller kortlægge et specifikt emne?

Så vil vi gerne mødes til en kop kaffe!

I Als Research er vi altid interesserede i at høre om nye projektidéer. Vi har mange års erfaring med idé- og projektudvikling, og vi bidrager gerne med sparring og hjælp i forhold til fondsansøgninger eller udvikling af skræddersyede evalueringsdesigns, som passer til netop de ønsker og vidensinteresser, som kendetegner dit projekt.

Så har du en god idé til et projekt, ønsker du hjælp og sparring til en fondsansøgning, eller er du på udkig efter en kompetent evaluator,  så ring eller skriv til os!

Vi byder meget gerne på en uforpligtende kop kaffe og en god snak om, hvordan vi bedst kan bidrage til at realisere og dokumentere netop dit projekt.

Ring til os på tlf. 33 91 77 78 eller skriv til os på kontakt@alsresearch.dk