Undersøgelser & kortlægninger

RED+ og nydanske LGBT+ personers levevilkår

RED Center mod Æresrelaterede Konflikter har indgået partnerskab med Sabaah og Als Research om at etablere og drive krisecenteret RED+ for minoritetsetniske LGBT+ personer. Oprettelsen og driften af krisecentret RED+ er støttet af Styrelsen for International Rekruttering og Integration i perioden 2021-2024.

I forbindelse med etableringen af krisecenteret RED+ har Als Research i 2021-2022 stået for at gennemføre en undersøgelse af minoritetsetniske LGBT+ personers levevilkår og hjælpebehov i Danmark. Desuden bidrager vi i perioden 2021-2024 til udvikling og implementering af en relevant registrerings- og evalueringspraksis på det nye krisecenter. Denne praksis skal gøre det muligt at vurdere beboernes progression og krisecentrets resultater på en række relevante parametre, samt bidrage med løbende relevant input til krisecentrets socialfaglige praksis gennem en praksisnær og borgerinddragende evalueringstilgang.

Endelig bidrager vi i Als Research også til udbredelsen af kendskabet til undersøgelsens resultater og til krisecentret gennem forskellige formidlingstiltag.

Læs undersøgelsen ved at klikke på publikationen nedenfor.

Besøg RED+’s hjemmeside her.

Temaer:
Sundhed og trivsel
Ligestilling, køn og seksualitet
Integration og etniske minoriteter
Social kontrol og æresrelaterede konflikter

Projektperiode: 2021 - 2024
Opdragsgiver: Styrelsen for International Rekruttering og Integration
Samarbejdspartnere: RED Center mod æresrelaterede konflikter, Sabaah

Rapport Bilag
RED+ og nydanske LGBT+ personers levevilkår