Undersøgelser & kortlægninger

Er du faldet i vandet ved et uheld?

“Er du faldet i vandet ved et uheld?” er en national undersøgelse, der har til formål at indhente konkret og nuanceret viden om, hvad der fører til nærdrukneulykker, og hvilke faktorer der har betydning for, at det ikke ender fatalt.

TrygFonden har i mange år arbejdet med at forebygge drukneulykker i Danmark. Havnene er et af de hyppigste steder for drukneulykker, men der mangler viden om nærdrukneulykker i havnene, og hvad der sker, når folk falder i vandet og det ikke ender fatalt. I samarbejde med TrygFonden foretager Als Research derfor en stor national undersøgelse af nærdrukning i de danske byhavne. Undersøgelsen skal bidrage med ny og unik viden til brug for TrygFondens arbejde med forebyggelse af drukneulykker.

Undersøgelsen har et tredelt fokus:

  • En national spørgeskemaundersøgelse blandt personer, der er faldet i vandet ved et uheld i et bynært område.
  • Kvalitative interviews med personer, der er faldet i vandet ved et uheld i et bynært område.
  • Observationer i tre bynære havne; Aalborg, Aarhus og København.
Temaer:
Natur og friluftsliv

Projektperiode: 2022-2023
Opdragsgiver: TrygFonden


Er du faldet i vandet ved et uheld?