Undervisning & rådgivning

Kursusforløb for Det Europæiske Miljøagentur

Med støtte fra European Environment Agency (Det Europæiske Miljøagentur) afholdt vi i Als Research en række kursusforløb med miljøagenturets medarbejdere om kulturel bevidsthed og livet i Danmark.

Undervisningen henvendte sig til EEAs udenlandske medarbejdere i Danmark og fandt sted som et led i en rammeaftale, der løb over 48 måneder i perioden 2008 – 2012.

Temaer:
Uddannelse og skole
Natur og friluftsliv

Projektperiode: 2008 - 2012
Opdragsgiver: Det Europæiske Miljøagentur


Kursusforløb for Det Europæiske Miljøagentur