Natur og friluftsliv

En del af vores opgaver omhandler natur og friluftsliv og de måder, hvorpå et aktivt liv med naturoplevelser kan virke styrkende og forebyggende for bl.a. trivsel, mental sundhed og sociale fællesskaber.

I Als Research har vi f.eks. arbejdet med, hvordan terapihaver kan bruges som en del af det rehabiliterende arbejde for personer med PTSD, og hvordan man øge sundhed og trivsel hos unge med handicap gennem inklusion i friluftsorienterede fællesskaber.

Siden 2015 har vi også stået for en omfattende og årligt tilbagevendende holdnings- og adfærdsundersøgelse af sikkerhed til søs, som er en del af et større projekt, der har til formål at nedbringe antallet af fatale drukneulykker og alvorlige hændelser i forbindelse med fritidssejlads blandt fiskere og fritidssejlere.

Vores netværk inden for vidensfeltet natur og friluftsliv inkluderer bl.a. samarbejder med Søsportens Sikkerhedsråd, TrygFonden, Friluftsrådet, Naturstyrelsen, Diversity Works, FAKTI – Foreningen for Flygtninge og Indvandrerkvinder og Sammenslutningen af Unge Med Handicap.

 

Natur og friluftsliv