Evalueringer

Vores Natur

I løbet af 2020 og 2021 inviterede et partnerskab med DR, Danske Naturhistoriske Museer, Naturstyrelsen og Friluftsrådet danskerne ud i naturen og naturen ind i stuerne gennem en række programmer om Danmarks natur på DR. Med udgangspunkt i TV-serien Vilde Vidunderlige Danmark, satte DR i 2020 fokus på Danmarks Natur i en lang række programserier henover året. Målet var et et mylder af aktiviteter og ture, der skulle give viden om naturen, lyst til at gå på opdagelse i den og passe på den.

En lang række aktører på natur-, frilufts- og naturformidlingsområdet var involveret i at udvikle konkrete muligheder for at komme ud og opleve vores natur.

Projektet tilbød flere end 3000 aktiviteter til danskerne, involverede mere end 50 landsdækkende organisationer, 20 museer, 80 biblioteker og hundredevis af lokale foreninger.

Als Research stod for at gennemføre en evaluering af effekt- og virkningsevaluering af Vores Natur.

Effektevalueringen var primært baseret på en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse, der gennemføres i samarbejde med Gallup, der målte andelen af danskere, der stiftede bekendtskab med projektet i 2020. Derudover indeholdt evalueringen en medieanalyse, som gav viden om omtalen af projektet i medierne. Medieanalysen blev foretaget i samarbejde med Epicent.

Evalueringens anden del havde fokus på organiseringen og samarbejderne mellem de deltagende organisationer og projektet. Denne del baserer sig på tre runder af surveys til de deltagende organisationer, kvalitative interviews med styregruppe, projektledelse og deltagende organisationer. Afslutningsvis afholdt Als Research en række workshops, der blandt andet havde fokus på, hvordan de deltagende organisationer kunne opretholde og bygge videre på den værdiskabelse, som samarbejdet i projektet bragte med sig efter endt projektperiode.

Projektet var støttet af Nordea-fonden, Aage V. Jensen Naturfond og 15. Juni Fonden samt en pulje fra Udlodningsmidler til friluftsliv til lokale initiativer.

Temaer:
Sundhed og trivsel
Natur og friluftsliv

Projektperiode: 2020 - 2022
Opdragsgiver: Friluftsrådet, Nordea Fonden, Danmarks Radio, Naturstyrelsen, De Naturhistoriske Museer, Aage V. Jensen Naturfond, 15. Juni Fonden


Vores Natur