Evalueringer

Outsider

Projekt Outsider har til formål at øge den mentale, fysiske og sociale sundhed hos unge med handicap, der er tilknyttet et socialpædagogisk tilbud, f.eks. bo- og dagtilbud og særligt tilrettelagte uddannelser (STU). Dette skal ske ved, at de unge med handicap deltager i friluftsliv og naturoplevelser, der tilrettelægges, gennemføres og forankres i lokale Outsiderfællesskaber. Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH) har modtaget midler fra Friluftsrådet og Kulturministeriet til gennemførelse af projektet.

På vegne af SUMH gennemfører Als Research i perioden 2020-2024 en kombineret virknings- og effektevalering af Outsider. Evalueringen er baseret på en kombination af procesevalueringselementer samt kvalitative og kvantitative data.

Temaer:
Børn og unge
Sundhed og trivsel
Natur og friluftsliv

Projektperiode: 2020 - 2024
Opdragsgiver: Sammenslutningen af Unge med Handicap, Friluftsrådet, Kulturministeriet


Outsider