Evalueringer

Natur for Alle

Natur for Alle er et treårigt projekt, som har fokus på at skabe overblik over tilgængelighed i naturen. Projektet har til formål at udvikle en registreringsmetode til kortlægning af tilgængelighed for naturister og stiernes tilhørende faciliteter, samt at formidle den tilgængelige natur via digitale løsninger som sammen skal sikre, at flere mennesker med handicap kommer ud i naturen. Tilgængelighedsregistreringen og formidlingen skal gennemføres i samarbejde med brugere, lodsejere og frilufts- og handicaporganisationer. Supplerende er det et mål at styrke brugen af den digitale formidlingsplatform, ved at frivillige frontløbere viser vejen til at komme ud i naturen. Gennem konkrete aktiviteter i naturen, anmeldelser af gode ruter og personlige fortællinger om naturoplevelser, er det målet, at de frivillige frontløbere skaber anledning til, at nye brugere med handicap opdager tilgængelige naturoplevelser i deres lokalområde.

Projektet er opstået i et samarbejde mellem Danske Handicaporganisationer, Friluftsrådet, Sammenslutningen af Unge med Handicap og Videnscenter om handicap, og er støttet af Aage V. Jensens Naturfond og Friluftsrådets udlodningsmidler.

Som del af projektet gennemfører Als Research en virknings- og effektevaluering, der har til formål at fungere som grundlag for tilpasninger og forbedringer af projektets indsatser undervejs og at vurdere opfyldelsen af mål samt identificere projektets endelige resultater.

Evalueringen omhandler 4 aspekter af projektet:

  • Registreringsløsningen – med fokus på lodsejernes erfaringer med denne
  • Lodsejernes erfaringer med at bidrage til at skabe overblik over tilgængelig natur
  • Hjemmesiden – med fokus på frontløbernes og slutbrugernes erfaringer med denne
  • Frontløbernes erfaringer med at bidrage til at give flere mennesker med handicap mod på at tage ud i naturen
Temaer:
Natur og friluftsliv

Projektperiode: 2021-2024
Opdragsgiver: Videnscenter om Handicap


Natur for Alle