Evalueringer

FAKTIs tilbud og terapeutiske have

FAKTI er en forening for udsatte flygtninge- og indvandrerkvinder, der ligger på Bispebjerg Bakke i København. FAKTIs tilbud til målgruppen omfatter danskundervisning, yoga, vejledning om sociale forhold, sundhed og sygdom samt socialt samvær. Siden 2014 har tilbuddet også omfattet ophold og aktiviteter i en terapeutisk have, som ligger 50 meter fra FAKTIs hus.

Als Research foretog i 2016 og 2017 en samlet evaluering af FAKTIs indsats, herunder en evaluering af FAKTIs terapeutiske have.

Den første del af evalueringen havde til formål at beskrive og analysere FAKTIs organisation, aktiviteter og tilbud, samt at afdække hvilken effekt, FAKTIs tilbud havde for sine brugere. Den anden del af evaluering havde specifikt fokus på den terapeutiske have, og havde til formål at beskrive og vurdere effekten af haven for målgruppen. Evalueringen baserede sig på deltagerobservationer i haven samt interview med FAKTIs medarbejdere såvel som de kvinder, der brugte haven.

Læs mere i de to evalueringsrapporter nedenfor.

Temaer:
Sundhed og trivsel
Ligestilling, køn og seksualitet
Integration og etniske minoriteter
Social kontrol og æresrelaterede konflikter
Natur og friluftsliv

Projektperiode: 2016 - 2017
Opdragsgiver: FAKTI - Foreningen af Kvinder til Fremme af Integration


Rapport Rapport
FAKTIs tilbud og terapeutiske have